چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5016 | کل بازدید : 244184 
 

عنوان کارگاه: spss

تاريخ کارگاه: 08/11/1399

 ساعت کارگاه: 10 -12

لطفا شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در وبینار را کامل و با دقت مطالعه نمایید و سپس فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال نمایید.

1-ظرفیت اغلب وبینارها 30 نفر می باشد.

*به علت محدودیت های سامانه ادوبی کانکت با توجه به روز و ساعت مشخص شده که هنگام ثبت نام اعلام می گردد، ظرفیت هر وبینار تعیین می شود. بنابراین اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر ثبت نام می نمایند(30 نفر اول ثبت نام کننده).

2-شرکت کنندگان وبینارهای تخصصی یک روز قبل از شروع وبینار در یک گروه از طریق پلتفرم واتس آپ وبینار قرار می گیرند و دو روز بعد از وبینار این گروه حذف می گردد.

*هدف از تشکیل این گروه به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به هر وبینار است.

3-اگرچه  وبینار ها ضبط می شوند اما به علت محدودیت های موجود در اختیار شرکت کنندگان قرار نمی گیرند. 

4-گواهی وبینارها فقط به افرادی که از ابتدا تا انتها در وبینار حضور داشته باشند، اعطا می گردد. 

5-بعد از وبینار،اسکن گواهی ها به ایمیل شرکت کنندگان ارسال می شود.

*در صورتیکه به دلیل مشکلات فنی ایمیل را دریافت نکردید، می توانید به صورت حضوری به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی جهت دریافت گواهی مراجعه کنید. 

6-در صورتیکه دانشجویان در وبینارها 2 بار ثبت نام کنند، ولی در وبینار حضور نداشته باشند، از شرکت در وبینارهای آینده محروم می شوند.

*شایسته است اگر از مطالب کارگاه ها و وبینارها در مقالات تحقیقاتی خود در آینده استفاده میکنید وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی را در مقالات خود ذکر نمایید.

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

Student Research Committee, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

*ثبت نام در وبینار ها،به منزله ی پذیرش مطالب ذکر شده می باشد.

 

پر کردن فرم ثبت نام

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی