چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 143 | کل بازدید : 244255 
 

روش اجرا

یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می­شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را شامل: ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و حجم نمونه ، روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها  بالاخره روش های تجزیه و تحلیل داده ها( روش های تحلیل کیفی و کمی) را توضیح می دهد.

متغیرها

در یک پروپوزال تحقیقاتی متغیرها را به صورت مختلف ارائه می­کنند. که مرسوم­ترین آنها تشکیل جدولی ازمتغیرهاست که آن نام متغیر، مقیاس متغیر، تعریف علمی، نحوه اندازه­گیری آن مشخص می­گردد.

 ابزار و منابع جمع آوری و تحلیل اطلاعات

هیچ پژوهشی بدون اطلاعات کامل نمی‌شود. در تحقیقات نظری، استفاده از کتابخانه و اسناد علمی-تاریخی به جمع آوری اطلاعات کمک می‌کند و تحقیقات با موضوع علمی، آزمایش و تجربه می‌تواند مفید باشد. در پروپوزال ارشد ابزار جمع آوری اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه، انجام آزمایش، مشاهده و غیره می‌بایست به درستی مشخص باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات باید:

-به طور روشن شرح داده شود و مناسب‌ترین ابزار باشد.

-ابزار با نوع تحقیق هم خوانی داشته باشد.

-نحوه بررسی با ابزار مشخص شود.

-روش تجزیه تحلیل داده‌های به دست آمده از ابزار توضیح داده شود.

-مراحل و جزئیات به دست آمدن داده‌ها با ابزار شرح داده شود.

-آزمون‌های آماری با تحقیق تناسب داشته باشد.
جامعه آماري

يك جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. بطور معمول در هر تحقيقي جامعه مورد بررسي يك جامعه ي آماري مي باشد كه پژوهشگر مايل است درباره صفت (صفت ها) متغيير واحدهاي آن با مطالعه بپردازد . بطور مثال اگر پژوهشگري مايل باشد درباره مشكلات اجتماعي اقتصادي دانشجويان ايران بپردازد جامعه آماري مورد بررسي شامل تمام افرادي است كه در نظام آموزش عالي ايران در يك مقطع زماني مشخص ثبت نام كرده اند .
جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد ، يعني بايد چنان باشد كه از نقطه نظر زماني و مكاني همه واحدهاي مورد مطالعه را در برگيرد و در ضمن ، با توجه به آن ، از شمول واحدهايي كه نبايد به مطالعه آن ها پرداخته شود جلوگيري بعمل آيد.
 حجم نمونه

تعداد افراد شرکت کننده در تحقیق باید به صورت دقیق مشخص شود. روش انتخاب نمونه ها هم بصورت دقیق بیان می­گردد.

 تجزيه و تحليل داده ها

در این قسمت باید چگونگی تجزیه و تحلیل داده­ها روشن گردد. این کار باید از قبل از انجام مطالعه و جمع­آوری اطلاعات صورت پذیرد. زیرا به این ترتیب محقق مطمئن می­گردد، که کلیه اطلاعات لازم با شیوه مناسبی جمع­آوری خواهد شد و همچنین اطلاعاتی که هرگز مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی­گیرند، مشخص می­شوند و می­توان آنها را جمع آوری نکرد. در مواردی نیز ابزار و روش جمع­آوری بخشی از اطلاعات تغییر داده می­شوند.

ملاحظات اخلاقی

در حرفه پزشکی و سایر رشته­ های مرتبط از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. به نکات اخلاقی بایستی در تمام مراحل تحقیق توجه کرد. در این راستا ارزش­های فرهنگی و احترام به حقوق افرادتحت مطالعه باید مدنظر قرار گیرد، صدمات احتمالی باید پیش بینی گردد و در مجموع صداقت در تمامی مراحل تحقیق­ها باید رعایت شود

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی