چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 200 | کل بازدید : 244208 
 

 

English Magazine

Journal of Counseling psychology

https://www.apa.org/pubs/journals/cou/index

Patient Education and Counseling

https://www.sciencedirect.com/journal/patient-education-and-counseling

Measurement and Evaluation in Counseling and Development

https://www.tandfonline.com/loi/uecd20

journal of multicultural counseling and development

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21611912

journal of employment counseling

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21611920


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی