چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 227 | کل بازدید : 244212 
 

 

English Magazine

Journal of Social Service Research

https://www.tandfonline.com/loi/wssr20

Health and Social Service Journal

https://www.scopus.com/sourceid/13407

Social Service Review

https://www.journals.uchicago.edu/loi/ssr

Online Information Services in the Social Sciences

https://www.sciencedirect.com/book/9781843340690/online-information-services-in-the-social-sciences

Personal Social Services

https://www.sciencedirect.com/book/9780435825904/personal-social-services


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی