چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 212 | کل بازدید : 244222 
 

 

English Magazine

Iranian Journal of Public Health

https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph

journal of oral rehabilitation

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652842

Disability and Rehabilitation

https://www.tandfonline.com/toc/idre20/current

Journal of Medicine and Life

https://medandlife.org/

Electronic Journal of General Medicine

https://www.ejgm.co.uk/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی