چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 216 | کل بازدید : 244232 
 

 

English Exam

Speech pathology and therapy

https://www.scopus.com/sourceid/56509

Learning, Speech and Thought in the Mentally Retarded

https://www.sciencedirect.com/book/9780407249509/learning-speech-and-thought-in-the-mentally-retarded

Learning, Speech and Thought in the Mentally Retarded

https://www.sciencedirect.com/book/9780407249509/learning-speech-and-thought-in-the-mentally-retarded

International Journal of Speech Technology

https://www.springer.com/journal/10772

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

https://www.rsc.org/new-perspectives/talent/joint-commitment-for-action-inclusion-and-diversity-in-publishing/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی