چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 191 | کل بازدید : 244256 
 

 

English Magazine

Exceptional Children

https://us.sagepub.com/en-us/nam/exceptional-children/journal202280

Exceptionality Education International

https://library.ualberta.ca/publishing

TEACHING Exceptional Children

https://journals.sagepub.com/home/tcx

Young Exceptional Children

https://journals.sagepub.com/home/yec

The Exceptional Parent

https://search.proquest.com/publication/47516


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی