چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 237 | کل بازدید : 244251 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی کودکان استثنایی

فصلنامه كودكان استثنايي

http://joec.ir/

نشریه روان‌شناسی افراد استثنایی

http://jpe.atu.ac.ir/

ناتوانی های یادگیری 

http://jld.uma.ac.ir/

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

http://jisc.ir/

آرشیو توانبخشی

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=37&sid=1&slc_lang=fa


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی