چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 212 | کل بازدید : 244262 
 

 

English Magazine

Journal of Physiotherapy

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physiotherapy/

Physiotherapy

https://www.physiotherapyjournal.com/

Physiotherapy Theory and Practice

https://www.tandfonline.com/toc/iptp20/current

European Journal of Physiotherapy

https://www.tandfonline.com/toc/iejp20/current

Physiotherapy research International

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14712865


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی