چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 239 | کل بازدید : 244170 
 

 

ENGLISH MAGAZINES

Journal of Health Promotion Management

http://jhpm.ir/

 International Journal of Social Welfare

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682397
Social Choice and Welfare

https://www.springer.com/journal/355
Ethics & Social Welfare

https://www.tandfonline.com/loi/resw20#.VME8t_ldVPM

Journal of Sociology and Social Welfare

https://wmich.edu/socialworkjournal

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی