چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 558 | کل بازدید : 244182 
 

 

مجلات علمی_پژوهشی سلامت و بلایا

1-فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد

http://jebhpme.ssu.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa

2-فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

http://mshsj.ssu.ac.ir/

3-مجله بهداشت محیط و توسعه پایدار

http://jehsd.ssu.ac.ir/

4-مجله تحقیقات سلامت

http://jhr.ssu.ac.ir/fa

5-مجله سلامت در حوادث و بلایا

http://hdq.uswr.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=10&sid=1&slc_lang=en


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی