چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 554 | کل بازدید : 244203 
 

 

English Magazine

 World Psychiatry

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20515545

JAMA Psychiatry

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry

THE LANSET psychiatry

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/onlinefirst

American Journal of Psychiatry

https://ajp.psychiatryonline.org/

Molecular psychiatry

https://www.nature.com/mp

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

/

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی