چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 539 | کل بازدید : 244213 
 

 

English magazine

Annual Review of Clinical Psychology

https://www.annualreviews.org/journal/clinpsy

Clinical Psychology Review

https://www.journals.elsevier.com/clinical-psychology-review

Journal of Clinical Psychology

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10974679

International Journal of Clinical and Health Psychology

https://www.elsevier.es/en-revista-international-journal-of-clinical-and-health-psychology-355

journal of clinical psychology and psychotherapy

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990879


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی