چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 571 | کل بازدید : 244225 
 

 

ENGLISH Magazine

Development in the Preschool Years

https://www.sciencedirect.com/book/9780123904508/development-in-the-preschool-years

The Personality of the Preschool Child

https://www.sciencedirect.com/book/9781483198811/the-personality-of-the-preschool-child

journal of child psychology and psychia

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/journal/14697610

Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology

https://www.tandfonline.com/loi/hcap20

Clinical Child and Family Psychology Review

https://www.springer.com/journal/10567


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید


Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی