چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 555 | کل بازدید : 244235 
 

 

English Magazines

Archives Of Psychiatric Nursing

https://www.psychiatricnursing.org/#:~:text=About%20Archives%20of%20Psychiatric%20Nursing&text

=Through%20critical%20study%2C%20expositions%2C%20and,among%20diverse%20areas%20of%20practice.

Nurse Education In Practice

https://www.sciencedirect.com/journal/nurse-education-in-practice

International Journal of Nursing Studies

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-nursing-studies/

Applied Nursing Research

http://appliednursingresearch.org/

International Emergency Nursing

https://www.sciencedirect.com/journal/international-emergency-nursing

 

برای پیدا کردن مجلات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی