چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 588 | کل بازدید : 244263 
 

 

English Magazine

Prosthetics and Orthotics Internationa

https://journals.sagepub.com/home/poi 

Assistive Technology

https://www.tandfonline.com/loi/uaty20

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology

https://www.tandfonline.com/toc/iidt20/current

Journal of Prosthetics and Orthotics

 https://journals.lww.com/jpojournal/pages/default.aspx

The Journal of Spinal Cord Medicine

https://www.tandfonline.com/loi/yscm20

برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.


Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی