چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 579 | کل بازدید : 244163 
 

 

English Magazine

BIOSTATISTICS

https://academic.oup.com/biostatistics

BIOMETRIKA

https://academic.oup.com/biomet
 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

https://academic.oup.com/ije

BIOMETRICS 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15410420

European Journal of Epidemiology

https://www.springer.com/journal/10654


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی