چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2040 | کل بازدید : 244269 
 

آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی جهت درج در مقالات پژوهشی


عنوان صحیح و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  توانبخشی و سلامت اجتماعی ، تهران، ایران

Student Research Committee, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی