منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 38 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
مجلات خارجی
 

 

English Magazine

Audiological Medicine

https://www.scopus.com/sourceid/13624

Journal of Audiology and Otology

https://www.ejao.org/

Journal of Audiological Medicine

https://www.scopus.com/sourceid/56502

International Journal of Audiology

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=iija20

Audiology and Speech Research

https://www.scopus.com/sourceid/21100922607


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences