منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 32 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
مجلات داخلی
 

 

مجلات علمی_پژوهشی رشته پیش دبستانی

1-فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان

https://en.jref.ir/381

2-فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی مدرسه

http://jsp.uma.ac.ir/journal/about

3-فصلنامه روان شناسی تربیتی

http://jep.atu.ac.ir/

4-فصلنامه ناتوانی های یادگیری

http://jld.uma.ac.ir/journal/about

5-فصلنامه مطالعات برنامه درسی

http://www.jcsicsa.ir/journal/about


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences