منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
مجلات داخلی
 

 

مجلات علمی _پژوهشی پرستاری

1-نشریه پرستاری ایران

http://ijn.iums.ac.ir/

2-مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا

http://nmj.umsha.ac.ir/

3-نشریه آموزش پرستاری

http://jne.ir/

4-مجله بالینی پرستاری و مامایی

http://jcnm.skums.ac.ir/

5-فصلنامه پرستاری،مامایی و پیراپزشکی

http://sjnmp.muk.ac.ir/


برای یافتن سایر مجلات مرتبط و معتبر به لینک

https://rsf.research.ac.ir/

و برای آگاهی از جعلی و نامعتبر بودن مجله به لینک

http://blacklist.research.ac.ir/

مراجعه فرمایید

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences