منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 727 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
پژوهش هزینه نیست، سرمایه است.
دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨
تعریف و وظایف شورای مرکزی
 

 تعريف:

شورایي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

 

 وظايف شورای مرکزی:

1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه

2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه

3. پيشنهاد انتخاب و تغيير دبير به سرپرست کمیته

4. پيشنهاد انتخاب و تغييرسرپرست به معاونت پژوهشي  

5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

6. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences